สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ทำเนียบแชมป์ นันยางโกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์คัพ 

 

รางวัลชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี  2013      

 

รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี

 

รางวัลที่  1         ร.ร.บางขุนเทียนศึกษา                             กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลที่  2         ร.ร.วันทามารีอา                                    จ.ราชบุรี

 

รางวัลที่ 3          ร.ร.เทศบาล 1 วัดพระงาม                        จ.นครปฐม

 

รางวัลที่ 3          ร.ร.เมืองพลพิทยาคม                              จ.ขอนแก่น

 

 

 

รุ่นอายุไม่เกิน  15  ปี

 

รางวัลที่  1         ร.ร.ปากพนัง                                           จ.นครศรีธรรมราช

 

รางวัลที่  2         ร.ร.ชะอวด                                             จ.นครศรีธรรมราช

 

รางวัลที่ 3          ร.ร.กีฬาเทศบาลนครปฐม                            จ.นครปฐม

 

รางวัลที่ 3          ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 2                              จ.นครปฐม

 

 

 

รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปี

 

รางวัลที่  1         ร.ร.พระแม่มารี                                       กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลที่  2         ร.ร.ปัญญาวรคุณ                                    กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลที่  3         ร.ร.วัดรางบัว                                        กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลที่  3         ร.ร.วัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”               จ.ราชบุรี

 

 

****************************************

ปี 2013

ภาคใต้

1) การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ :

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ทีม A จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :

โรงเรียนบ้านบางเหนียว ทีม A จ.ภูเก็ต 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :

โรงเรียนบ้านบางเหนียว ทีม B จ.ภูเก็ต และ
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ทีม B จ.นครศรีธรรมราช

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1) การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ :

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ. ขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ จ. บุรีรัมย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :

โรงเรียนเทศบาล 1 ทีม A และ C จ. บุรีรัมย์


2) การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ :

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ทีม F จ. บุรีรัมย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

: โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ จ.บุรีรัมย์

: โรงเรียนกระสังวิทยาคม จ.บุรีรัมย์

 
3) การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ :

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ทีม B จ.มหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยทีม B จ.ศรีสะเกษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

: โรงเรียนจักรราชวิทยา ทีม B จ.นครราชสีมา

: โรงเรียนขามสะแกแสง ทีม A จ. นครราชสีมา 

 

ภาคกลาง

1) การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ :

โรงเรียนวันทามารีอา จ. ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :

โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว จ. สมุทรสาคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม จ. นครปฐม และ โรงเรียนวัดหุบรัก จ. นครปฐม

2) การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ :

โรงเรียนพระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม จ. นครปฐม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จ.สุพรรณบุรี

: โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ. นครปฐม

3) การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ :

โรงเรียนวัดบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :

โรงเรียนสกลวิสุทธ์ จ.สมุทรสงคราม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :

โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว จ.สมุทรสงคราม

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ. ราชบุรี

 

ภาคเหนือ

1) การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ :

โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย แผนกประถม จ. เชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :

โรงเรียนธรรมสาธิต จ. ลำพูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :

โรงเรียนมงคลวิทยา จ. ลำพูน และ โรงเรียนวชิราลัย จ. เชียงใหม่


2) การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ :

โรงเรียนโกวิทย์ธรรมรงค์ จ. เชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :

โรงเรียนพระบางวิทยา จ. นครสวรรค์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :

โรงเรียนเขลางค์นคร จ.ลำปาง

โรงเรียนภูหลวงวิทยา จ. ตาก

3) การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ :

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จ.ตาก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :

โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

: โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จ.ลำปาง

: โรงเรียนส่วนบุญโยปถัม จ. ลำพูน

 

****************************************


ปี 2012

ตำนาน นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ รุ่นอายุ 18 ปี 
 
ชนะเลิศประเทศไทย 
โรงเรียนทีโอเอวิทยาคม 

รองชนะเลิศ 
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

อันดับ 3 ร่วม 
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ตำนาน นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ รุ่นอายุ 15 ปี
 
ชนะเลิศประเทศไทย
โรงเรียนอรรถวิทย์
รองชนะเลิศ  
โรงเรียนวัดปากบ่อ
อันดับ 3 ร่วม 
โรงเรียนวัดทรงธรรม
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม


ภาคกลาง – ภาคตะวันตก
ประเภททีมอายุ 15 ปี


ชนะเลิศ                                               
โรงเรียนพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
รองชนะเลิศ                              
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม จ.อ่างทอง
อันดับ 3 (ร่วม)                          
โรงเรียนวันทามารีอา จ.ราชบุรี
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐม
 
ประเภททีมอายุ 18 ปี
ชนะเลิศ                                               
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.ราชบุรี
รองชนะเลิศ                              
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี
อันดับ 3 (ร่วม)                          
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จ.สุพรรณบุรี
 
ภาคใต้ 
ประเภททีมอายุ 15 ปี
ชนะเลิศ                                               
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศ                              
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
อันดับ 3 (ร่วม)                          
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.สุราษฎร์ธานี
 
ประเภททีมอายุ 18 ปี
ชนะเลิศ                                               
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศ                              
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
อันดับ 3 (ร่วม)                          
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
 
ภาคเหนือ
ประเภททีมอายุ 15 ปี
ชนะเลิศ                                               
โรงเรียนไตรภพวิทยาลัย จ.ลำปาง
รองชนะเลิศ                              
โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่
อันดับ 3 (ร่วม)                          
โรงเรียนไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 
ประเภททีมอายุ 18 ปี
ชนะเลิศ                                               
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน
รองชนะเลิศ                              
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จ.ตาก
อันดับ 3 (ร่วม)                          
โรงเรียนกีฬาลำปาง จ.ลำปาง
โรงเรียนพระบางวิทยา จ.นครสวรรค์
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภททีมอายุ 15 ปี
ชนะเลิศ                                               
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จ.อุดรธานี
รองชนะเลิศ                            
โรงเรียนทีโอเอวิทยา จ.บุรีรัมย์
อันดับ 3 (ร่วม)                          
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จ.อุดรธานี
 
ประเภททีมอายุ 18 ปี
ชนะเลิศ                                               
โรงเรียนเทศบาลมัธยม 6 จ.อุดรธานี
รองชนะเลิศ                            
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
อันดับ 3 (ร่วม)                          
โรงเรียนทีโอเอวิทยาคม จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  จ.อุดรธานี

****************************************


ปี 2011

ตำนาน นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ รุ่นอายุ 18 ปี 
ชนะเลิศประเทศไทย 
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา จ.บุรีรัมย์

รองชนะเลิศ 
โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย จ.ศรีษะเกษ

อันดับ 3 (ร่วม)  
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

โรงเรียน SBAC  กรุงเทพมหานคร

ตำนาน นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ รุ่นอายุ 15 ปี
ชนะเลิศประเทศไทย
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง

รองชนะเลิศ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา จ.สุพรรณบุรี

อันดับ 3 (ร่วม) 
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ

โรงเรียน บอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 18 ปี
ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) จังหวัดบุรีรัมย์
รองชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา จังหวัดบุรีรัมย์
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 15 ปี
ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) จังหวัดบุรีรัมย์
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา และทีมกุ๊กกิ๊กนมโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา

ภาคเหนือ รุ่น 18 ปี
ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่
รองชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมป์ จังหวัดเชียงใหม่
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
ภาคเหนือ รุ่น 15 ปี
ชนะเลิศ โรงเรียนล้านตอง จังหวัดเชียงใหม่
รองชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย และ โรงเรียนวชิราลัย จังหวัดแพร่

ภาคใต้ รุ่น 18 ปี
ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
อันดับ 3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช และ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช 
ภาคใต้ รุ่น 15 ปี  
ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพยอมวิทยาคม จ.พัทลุง
รองชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
อันดับ3 ร่วม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช และ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

ภาคกลาง-ตะวันออก รุ่น 18 ปี
ชนะเลิศ ทีมมารดานฤมล จ.ฉะเชิงเทรา
อันดับ2 ทีมพลูตาลหลวงA จ.ชลบุรี
อันดับ3 ร่วม ทีมชลราษฎรอำรุงทีม2 จ.ชลบุรี และทีมจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ภาคกลาง-ตะวันออก รุ่น 15 ปี
ชนะเลิศ ทีมวัดบางปิ้ง จ.สมุทรสาคร
อันดับ2 ทีมบรรหารแจ่มใสวิทยา1 จ.สุพรรณบุรี
อันดับ3 ร่วม ทีมชลราษฎรอำรุงทีม1 จ.ชลบุรี และทีมบอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐม