สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ 


โครงการแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2015

รายละเอียด
 
• ส่งชื่อนักกีฬา 5 คน ลงเล่น 4 คน สำรอง 1 คน
• แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท
อายุ 18 ปี  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อายุ 15 ปี  ถ้วยเกียรติยศ, ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร
อายุ 12 ปี  ถ้วยเกียรติยศ, ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

• แข่งขันแบบแพ้คัดออก
• ใช้เวลาการแข่งขัน 8 นาที ไม่มีพักครึ่ง ไม่มีล้ำหน้า
• ทีมใดทำได้ 3 ประตูก่อน ถือว่าชนะไปเลย
• หากเสมอกัน ต่อเวลาด้วย กฏ 2 ออก Golden Goal (เมื่อลูกออก 2 ครั้ง หรือยิงได้ในช่วงต่อเวลา ถือว่าหมดเวลา)
• หากยังเสมอกันในช่วง  2 ออก ตัดสินด้วยกันยิงลูกโทษ แบบ Sudden Death
• แข่งขันด้วย “ลูกบอลพลาสติกนันยาง” ขนาด 7 นิ้ว
• ขนาดโกลหนู 1.1 x 1.5 เมตร
• ต้องใส่ ชุดนักเรียน (เสื้อนักเรียน และเสื้อพละ) และรองเท้าผ้าใบนันยาง 
 


ดาว์นโหลด รายระเอียดโครงการและระเบียบการแข่งขัน ฉบับเต็ม (PDF)


หมายเหตุ  
1.         เงินรางวัลจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%ของจำนวนเงินที่ได้
2.         คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจ่ายเงินรางวัลเป็นเช็คล่วงหน้า  สั่งจ่ายในนามตัวแทนทีม ซึ่งสามารถรับได้หลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน  โดยผู้แทนทีมจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานการรับเงิน

ดาว์นโหลด  ใบสมครโครงการ  (PDF)รางวัล

การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียนประเภททีมชาย

รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค (กลาง ตะวันตกและตะวันออก, เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ,ใต้, นครหลวง) 

รุ่นอายุ 18 ปี และรุ่นอายุ 15 ปี (ชาย)

ทีมชนะเลิศ                    ทุนการศึกษา ทีมละ   5,000 บาท  ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร

ทีมรองชนะเลิศ              ทุนการศึกษา ทีมละ   3,000 บาท  และเกียรติบัตร

ทีมอันดับ 3 (ร่วม)          ทุนการศึกษา ทีมละ   1,500 บาท  และเกียรติบัตร

*** หมายเหตุ ทีมที่ได้อันดับ 1-2 ในแต่ละภูมิภาค จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพฯ พร้อมรับเงินค่าเดินทางทีมละ 1,000 บาท

รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค (กลาง ตะวันตกและตะวันออก, เหนือ,ตะวันออกเฉียงเหนือ,ใต้, นครหลวง) 

รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย)

ทีมชนะเลิศ                    ทุนการศึกษา ทีมละ   5,000 บาท  ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร

ทีมรองชนะเลิศ              ทุนการศึกษา ทีมละ   3,000 บาท  และเกียรติบัตร

ทีมอันดับ 3 (ร่วม)          ทุนการศึกษา ทีมละ   1,500 บาท  และเกียรติบัตร

*** หมายเหตุ ทีมที่ได้อันดับ 1-2 ในแต่ละภูมิภาค จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพฯ พร้อมรับเงินค่าเดินทางทีมละ 1,000 บาท

 

การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียนประเภททีมหญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง)

ทีมชนะเลิศ                    ทุนการศึกษา ทีมละ   5,000 บาท  ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร

ทีมรองชนะเลิศ              ทุนการศึกษา ทีมละ   3,000 บาท  และเกียรติบัตร

ทีมอันดับ 3 (ร่วม)          ทุนการศึกษา ทีมละ   1,500 บาท  และเกียรติบัตร

*** หมายเหตุ ทีมที่ได้อันดับ 1-2 ในแต่ละภูมิภาค จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพฯ พร้อมรับเงินค่าเดินทางทีมละ 1,000 บาท

 

รอบคัดเลือก (นครหลวง)  รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย) รุ่นอายุ 15 ปี (ชาย) และรุ่นอายุ 12 ปี (ชาย) และ

    รุ่นอายุ 18 ปี (หญิง)

แข่งขันคัดเลือก 4 ทีมสุดท้าย เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 

รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 

การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน

รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย)

ทีมชนะเลิศ        ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                              ทุนการศึกษา                 20,000  บาท และเกียรติบัตร

ทีมรองชนะเลิศ              ทุนการศึกษา                 10,000  บาท และเกียรติบัตร

ทีมอันดับ 3                   ทุนการศึกษา                   5,000   บาท และเกียรติบัตร

รุ่นอายุ 15  ปี (ชาย)

ทีมชนะเลิศ                    ทุนการศึกษา                 20,000  บาท ถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตร

ทีมรองชนะเลิศ              ทุนการศึกษา                 10,000  บาท และเกียรติบัตร

ทีมอันดับ 3                   ทุนการศึกษาทีมละ           5,000  บาท และเกียรติบัตร

รุ่นอายุ 12  ปี (ชาย)

ทีมชนะเลิศ                    ทุนการศึกษา                 10,000  บาท ถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตร

ทีมรองชนะเลิศ              ทุนการศึกษา                   7,000  บาท และเกียรติบัตร

ทีมอันดับ 3                   ทุนการศึกษาทีมละ           5,000  บาท และเกียรติบัตร

รุ่นอายุ 18 ปี (หญิง)

ทีมชนะเลิศ                    ทุนการศึกษา                 10,000  บาท ถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตร

ทีมรองชนะเลิศ              ทุนการศึกษา                   7,000  บาท และเกียรติบัตร

ทีมอันดับ 3                   ทุนการศึกษาทีมละ           5,000  บาท และเกียรติบัตร

 

รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การประกวดโตโรแดนซ์สนุกเชียร์สนั่น

ทีมชนะเลิศ                    ทุนการศึกษา ทีมละ   5,000 บาท  ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร

ทีมรองชนะเลิศ              ทุนการศึกษา ทีมละ   3,000 บาท  และเกียรติบัตร

ทีมที่เข้าร่วมการประกวด 3 ทีม ทุนการศึกษา ทีมละ   1,000    บาท และเกียรติบัตร 

 

การรับสมัคร 

ทีมที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดำเนินการดังนี้

1. “คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาว์นโหลดในสมัคร” 

2. โอนเงินค่าประกันทีมจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
เข้า บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อ  นันยางโกลหนู  
เลขที่บัญชี  170 - 0 - 65041 - 7 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสี่พระยา

*** เก็บหลักฐานการโอนเงินให้ดีและนำมาแสดงในวันแข่งขัน ***
หมายเหตุ ค่าประกันทีมจะคืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันของแต่ละทีม

3. ส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงินประกันทีม
e-mail: goalnu@nanyang.co.th

โทรสาร
: 02-950-4064-5 ต่อ 107


ไปรษณีย์
: สำนักงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นันยางโกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์คัพ
เลขที่ 119/56 หมู่ 8 ถนน รัตนาธิเบศธ์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


4. ทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันสิทธิ์การสมัคร 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 086-369-5546-8 , 02-950-4064-5การจัดโซน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร กาฬสินธ์ มุกดาหาร บุรีรัมย์ นครราชสีมา สกลนคร อุบลราชธานี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด  เลย หนองคาย ชัยภูมิ อุดรธานี มหาสารคาม หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ บึงกาฬ
ภาคกลาง และภาคตะวันตก มี 13 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท ราชบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อุทัยธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม เพชรบุรี อ่างทอง ประจวบคีรีขันธ์
ภาคเหนือ มี 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ กำแพงเพชร พะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร ลำปาง ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงราย
ภาคใต้ มี 14 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา พัทลุง ภูเก็ต ชุมพร ระนอง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง  กระบี่
ภาคตะวันออก และนครหลวง มี 14 จังหวัดได้แก่ สระบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการ 

 รอบชิงชนะเลิศภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2558 ดังนี้


การสมัครจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อชำระค่าประกันทีม และมีทีมงานติดต่อกลับไปยืนยันเท่านั้น
ใช้ระบบสมัครก่อน-ได้ก่อน รับสมัครไม่เกินรุ่นละ 128 ทีมต่อภูมิภาค